نمونه پروژه هایی که شرکت پلیرا به انجام رسانده است:
adjust پروژه ۳۰۰ واحدی مسکونی بندرعباس
 • پروژه مسکونی شامل ۳۰۰ واحد مسکونی واقع در شهر بندر عباس
 • نام کارفرما شرکت سرمایه گزاری مسکن
 • تاریخ شروع ۱۳۷۰
 • تاریخ اتمام ۱۳۷۴
adjust پروژه ۷۰۰ واحدی مسکونی بندرعباس
 • پروژه مسکونی شامل ۷۰۰ واحد مسکونی واقع در شهر بندر عباس
 • نام کارفرما شرکت سرمایه گزاری مسکن
 • تاریخ شروع ۱۳۷۱
 • تاریخ اتمام ۱۳۷۶
adjust پروژه بیمارستان تأمین اجتماعی بندرعباس
 • پروژه بیمارستان شامل ۳۰۰ تخت خواب بیمارستانی واقع در شهر بندر عباس
 • نام کارفرما شرکت خانه سازی ایران وابسته به تامین اجتماعی
 • تاریخ شروع ۱۳۶۹
 • تاریخ اتمام ۱۳۸۰
adjust پروژه مسکونی عمران اکباتان
 • پروژه مسکونی شامل ۱۶ بلوک ۳ و ۴ طبقه واقع در شهر جدید هشتگرد
 • نام کارفرما شرکت عمران اکباتان
 • تاریخ شروع ۱۳۸۵
 • تاریخ اتمام ۱۳۸۹
adjust پروژه مسکونی صحاف زاده
 • پروژه مسکونی صحاف زاده شامل ۷ طبقه و ۷ واحد مسکونی واقع در تهران
 • کارفرما بخش خصوصی
 • تاریخ شروع ۱۳۸۷
 • تاریخ اتمام ۱۳۸۹
adjust پروژه مسکونی قیطریه
 • پروژه مسکونی قیطریه شامل ۸ طبقه و ۱۰ واحد مسکونی واقع در تهران
 • کارفرما بخش خصوصی
 • تاریخ شروع ۱۳۹۰
 • تاریخ اتمام ۱۳۹۴
adjust پروژه اداری گلشهر
 • پروژه اداری تجاری گلشهر شامل ۲۲ طبقه و ۱۱۰ واحد و زیربنای ۳۲۰۰۰ متر مربع واقع در تهران
 • کارفرما بخش خصوصی
 • تاریخ شروع ۱۳۹۴
 • و همچنان در دست اقدام
adjust پروژه ویلای مسکونی هشت بهشت گیلاوند
 • پروژه ویلای مسکونی واقع در شهر گیلاوند
 • کارفرما بخش خصوصی
 • تاریخ شروع ۱۳۹۶
 • و همچنان در دست ساخت
شرکت پلیرا شرکت پلیرا شرکت پلیرا شرکت پلیرا شرکت پلیرا شرکت پلیرا شرکت پلیرا شرکت پلیرا
شرکت پلیرا